CCSVI: érsebészet sclerosis multiplexben?

A sclerosis mutiplex betegeket jelenleg az egyik leginkább izgató téma az agyi vénás keringés (vérelvezetés) műtéti befolyásolása, a feltételezett krónikus vérelvezetési zavar (CCSVI, chronic cerebrospinalis venous insufficiency) miatt, érsebészeti technikával (ú.n. angioplastica).

Mi mondható el a CCSVI-vel kapcsolatban?

2009. áprilisa óta nemzetközi orvosi szaklapokban kb. kéttucat közleményt publikáltak a témával kapcsolatban, majd ezek közül többre reagálva kommentárok is megjelentek. A 2009-es közlemények 100%-a, és az összes közlemény 70%-a mindössze egyetlen orvoscsoporttól származik; a csoporttól független tudományos munkák csak az utóbbi pár hónapban jelentek meg.

Az olasz Zamboni által irányított eredeti munkacsoport elmélete szerint az SM betegek jelentős százalékában az agyból kiáramló vér elfolyását biztosító fő vénákon szűkület alakul ki, emiatt az agyi vér kiáramlása gátolt, mely az erek körül vas lerakódását okozza, és ez hozzájárul a sclerosis multiplex tüneteihez. Az eredeti közleményben az összes vizsgált betegnél észlelték a vénás elfolyási zavart, ezt azonban később a munkacsoport módosította. Továbbá, a munkacsoport a szűkület műtéti megoldását javasolta. Az elmélettel szemben számos kritika fogalmazódott meg az SM kezelésében résztvevő orvosok, nemzetközi szakértők, kutatók részéről. A kritikák központi elemei, hogy a több évtizedes kutatásból származó nagyszámú adatba az elmélet nehezen illeszthető be, annak számos eleme ellentmondásos (pl. vénás elzáródások, az erek műtéti eltávolítása SM-et nem okoz); a vénás elfolyás zavara nehezen lenne magyarázható döntően két véna (ér) rendellenessége miatt; hasonló eltérések az eredeti közleménnyel szemben egészségesekben is kimutathatók. Valóban, az utóbbi pár hónapban több munka jelent meg, melyek nem tudták megerősíteni a Zamboni csoport adatait, illetve az agyi vaslerakódás lehetőségét nem támogatják SM betegekben. Az egyéni beszámolók szubjektívek, azokat objektív orvosi vizsgálatok nem erősítették meg. Ezért a nemzetközi szakmai álláspont olyan, a gyógyszertanulmányokhoz hasonló, több központban zajló tanulmány elvégzését tartja szükségesnek, mellyel objektíven vizsgálható, hogy valóban van-e vénás keringési zavar SM betegekben, és ezen segít-e műtéti beavatkozás. Ehhez betegek és egészségesek összehasonlítása lenne szükséges, melynek során a vizsgáló orvosok nem tudják, hogy beteget vagy egészséges kontrollt vizsgálnak. Ilyen tanulmány szervezését az olasz SM Társaság felvállalta és szponzorálja: 10-15 központban összesen 1500 beteg vizsgálatát tervezik, és a vizsgálatok eredményét a fentieknek megfelelően „vakon” a Zamboni csoport értékeli majd.