Alakuló gyűlés 2008

A Közép- és Dél-kelet Európai SM Centrumok Konzorcium (CSEECMSC) megalakulása

 

2008. december 8-10. között Újvidéken (Novi Sad, Szerbia): számos ország részvételével megalakult a régió SM centrumait összefogó hálózat. A konzorcium első lépésben két fő szempontot tűzött ki. Egyrészt a régió SM ellátásának felmérését (betegek diagnosztikus vizsgálata, MRI lehetőségek, terápiás elvek), mely a következőkben ezek összehangolását, és együttes fellépést tehet lehetővé akár nemzeti vagy nemzetközi szinten. A második fontos szempont volt, hogy lehetőségeket teremtsen arra, hogy a régió egységesen próbáljon részt venni nemzetközi kutatásokban, és ily módon akár közösen pályázzon nemzetközi támogatásokra.

A fentiek megbeszélésére és elindítására zajlott az újvidéki rendezvény Čongor Nadj (Nagy Csongor, Újvidék, Neurológiai Klinika) és Illés Zsolt (Pécs, Neurológiai Klinika) szervezésében, számos meghívott előadó és régiós ország (Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Románia, Bulgária) részvételével.

A konferenciát Atila Čengeri (Csengeri Attila), a vajdasági autonóm tartomány egészségügyi minisztere (Secretary of Health, Autonom Province of Vojvodina) nyitotta meg. A meghívott előadók az SM kutatás szinte minden fontosabb területének vezető kutatóit reprezentálták. Az első este őssejtekről és őssejt transzplantációról, és ennek klinikai lehetőségeiről tartott előadást Dimitrios Karussis (Jeruzsálem, Izrael). A második tudományos nap Lawrence Steinman és William Robinson (Stanford University, USA) előadásaival kezdődött a betegség mechanizmusáról, és új molekulák, terápiás célpontok vizsgálatáról. Renaud Du Pasquier (Lausanne, Svájc) vírusok és sclerosis multiplex közötti kapcsolatokról számolt be: egyes herpeszvírusok szerepe a sclerosis multiplex kialakulásában ismét a nemzetközi kutatás előterébe került. Majd Trygve Holmøy (Oslo, Norvégia) tárgyalta az SM kezelésének immunológiai alapjait és Bruno Gran (Nottingham, UK) az immunológiai szabályozások rendellenességeit. Ezt követően külön szimpóziumok zajlottak négy nagy témakörben: Dimitrios Karussis vezetésével az őssejt transzplantációról, Brenda Banwell (Torontó, Kanada) elnökségével a gyermekkori SM problémaköréről, Charles Guttmann (Harvard Medical School, Boston) részvételével az MR vizsgálatokról, és Hideki Garren (Stanford University, USA) vezetésével új immunológiai terápiás eljárásokról (tolerancia indukció és vakcinálás). A közös vacsorán a konzorcium feladatairól zajlott megbeszélés, majd a konferencia utolsó délelőttjén technikai diszkussziók zajlottak a résztvevő országok részvételéről három alaptémában: az MR vizsgálatok és kutatás összehangolásáról (Charles Guttmann, Harvard, USA), a gyermekkori SM vizsgálatokról (Brenda Banwell, Torontó, Kanada) és molekuláris, proteomikai kutatásokról (William Robinson, Stanford, USA).

A konferenciát a régionális média nagy érdeklődése kísérte, számos tv és újság interjúval. A kezdeményezést több gyógyszercég támogatta: Magyarországról a Bayer-Schering Pharma, a Serono és a Teva Magyarország Zrt tette lehetővé a magyar orvosok szervezett kiutazását és részvételét a háromnapos rendezvényen.