Hazai ellenanyag vizsgálatok myasthenia gravisban

Hazai ellenanyag vizsgálatok: az ellenanyagok gyakorisága

A Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinikája (Dr. Illés Zsolt) és a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Neurológai Osztálya (Dr. Rózsa Csilla) részben külföldi intézetekkel kollaborációban 2006-tól vizsgálatot indított a myasthenia gravis genetikai hátterének vizsgálatára. Ennek során a tanulmányban résztvevő betegektől vérvizsgálat is történt az acetilkolin-receptor, MuSK és titin ellenanyagok kimutatására. Az alábbiakban az eddigi eredményekről számolunk be, mely az első hazai átfogó tanulmány.

A tanulmány és a vérminták gyűjtése a genetikai és ellenanyag vizsgálatokra folyamatosan zajlik. Ezidáig 119 magyar betegtől történt ellenanyagmérés és az örökítőanyag (DNS) izolálása vérből.

Az ellenanyagvizsgálatok eredménye 101 betegnél áll jelenleg rendelkezésre. Három ellenanyagot vizsgáltunk, melyet a fenti bevezetőben is részleteztünk: acetilkolin-receptor, titin és MuSK fehérjék ellen keletkező ellenanyagokat.

Acetilkolin-receptorellen 72 betegnél észleltünk ellenanyagot, vagyis a betegek kb. 72 %-a „szeropozitív”. Az izom titin fehérjéje ellen 16 betegnél tudtunk kimutatni ellenanyagot. Ismert, hogy MuSK ellen csak azokban a betegekben termelődik ellenanyag, akiknél az acetilkolin-receptor ellen nincs („szeronegatív” betegek). Ezért a MuSK ellenanyagot csak olyan 40 betegnél vizsgáltunk, akinél az acetilkolin-receptor ellen nem volt ellenanyag, vagy a vizsgálat ezirányban még nem történt meg. Végül 29 szeronegatív beteg közül 4 betegnél találtunk ellenanyagot MuSK ellen. A vizsgálatok tehát azt mutatják, hogy a betegek döntő része az acetilkolin-receptor ellen termel ellenanyagot, jóval kisebb százalékban a titin ellen, és néhány beteg a MuSK fehérje ellen.

1. ábra

Ellenanyagok 101 magyar myasthenia gravis beteg vérében: actetilkolin-receptor, titin, MuSK ellenanyagok

 

Hazai ellenanyagvizsgálatok: az ellenanyagok kombinálódása

A következő kérdés az volt, hogyan kombinálódnak az ellenanyagok az egyes betegek vérében: vagyis elképzelhető-e, hogy több ellenanyag is kimutatható egyszerre?

Először megvizsgáltuk, hogy azokban a betegekben, akiknél az acetilkolin-receptor ellen kimutatható ellenanyag (szeropozitív betegek), van-e ellenanyag a titin és a MuSK ellen is? A 72 betegből 16 betegnél tudtunk kimutatni ellenanyagot titin ellen, de egynél sem a MuSK ellen. Tehát azok a betegek, akik az acetilkolin-receptor ellen termelnek ellenanyagot – és ilyen a betegek nagy része, 70 %-a – kb. 20 %-ban az izom titin fehérjéje ellen is termelnek ellenanyagot, a MuSK ellen azonban nem!

Ezt követően megvizsgáltuk azokat a betegeket, akik az acetilkolin-receptor ellen nem termeltek ellenanyagot (szeronegatív), ez a betegek kb. 30 %-a. A 29 szeronegatív betegből csak egynél találtunk ellenanyagot a titin ellen, viszont négy betegnél jelen volt a MuSK ellenes ellenanyag. Vagyis azt mondhatjuk, hogy a titin ellenanyag elsősorban azoknál a betegeknél található, akik az acetilkolin-receptor ellen már termelnek ellenanyagot, míg a MuSK ellenanyag azoknál, akik acetilkolin-receptor ellenanyagot nem termelnek.

Természetesen azt is vizsgáltuk, hogy azok a betegek, akik a titin és MuSK fehérje ellen termelnek ellenanyagot, milyen eséllyel rendelkeznek ellenanyaggal az acetilkolin-receptor ellen. Érdekes módon, a titin ellenanyagot termelő 16 betegből 15 rendelkezett acetilkolin-receptor ellenanyaggal, de MuSK ellenanyaggal egy sem! Ugyanakkor a MuSK ellenanyagot termelő 4 beteg egyikében sem lehetett kimutatni más ellenanyagot.

Összefoglalva, ez arra utal, hogy a titin ellen termelődő ellenanyagok rendszerint acetilkolin-receptor ellenanyagokkal együtt fordulnak elő; a MuSK ellenanyagok önállóan vannak jelen; az acetilkolin-receptor ellen termelődő ellenanyagok pedig döntően önállóan termelődnek, de a betegek közel egyharmadában titin ellenanyag is kimutatható. Nem fordulnak elő azonban az acetilkolin-receptor ellenanyagok MuSK ellenanyagokkal együtt.

2. ábra

Ellenanyagok kombinálódása 101 magyar myasthenia gravis beteg vérében: actetilkolin-receptor ellenanyaggal rendelkező és nem rendelkező betegeknél titin és MuSK ellenanyagok jelenléte

 

További kérdések és zajló vizsgálatok

            Jelenleg azt vizsgáljuk, hogy az egyes ellenanyagok jelenléte kapcsolatba hozható-e bizonyos klinikai tünetekkel, a betegség lefolyásával, súlyosságával, a csecsemőmirigy elváltozásaival. Az egységes alcsoportok azt is lehetővé teszik, hogy a genetikai vizsgálatokat korrekt módon végezzük el: tehát az azonos ellenanyagokkal rendelkező betegek genetikai hátterét vizsgáljuk, hiszen elképzelhető, hogy más ellenanyagok más mechanizmust és más genetikai hátteret jelentenek! E vizsgálatok szintén zajlanak.

            Az is látható a fentiekből, hogy a genetikai vizsgálatokat csak több száz beteg részvételével érdemes elvégezni, hiszen az alcsoportok a betegek számát oly mértékben leszűkítik, mely a statisztikai elemzést már nem teszi lehetővé. Ezért e vizsgálatokat több intézet szoros együttműködésével, kollaborációban célszerű végezni.