Futó kutatási témák

Sclerosis multiplex (SM)

 • a központi idegrendszer autoimmun betegségében és állatmodelljeiben a génexpressziót és a génexpresszió microRNS szabályozását vizsgáljuk OTKA által támogatott projectben
 • a Neurológiai Klinikán létrehozott génbank segítségével asszociációs vizsgálatokban gén polimorfizmusokat elemzünk, melyben biológus TDK hallgató vesz részt, illetve a vizsgálatok egy része külföldi kollaborációban zajlik (Tübingeni Egyetem, University of Southern California)
 • a témákon egy főállású PhD hallgató is dolgozik
 • egy további SM projectben a szociális kogníció MRI (képalkotó) vonatkozásait vizsgáljuk részben a Harvard Egyetemmel kollaborációban

 

Stroke immunológia

 • az ETT által támogatott munka folytatásaként az akut ischemiás stroke immunológiai folyamatait vizsgáljuk (ősi és adaptív immunválasz, és összefüggései az infekció fogékonysággal)
 • egy újabb ETT támogatással a Semmelweis Egyetemmel kollaborációban vizsgáljuk a komplement aktiválódás és a sejtes immunválasz összefüggéseit akut ischemiás stroke-ban
 • a munkák jelentős részében az Orvosi Mikrobiológia és Immunitástani Intézettel kollaborálunk

 

Pompe-kór

 • az egyik munkában a Pécsi Diagnosztikai Központtal kollaborációban agyi és izom MRI vizsgálatok, spektroszkópia történik non-invazív diagnosztikai módszer kifejlesztésére
 • a másik project az alkalmazott enzimpótló kezelés T sejt válaszra gyakorolt hatását vizsgálja

 

Neuromyelitis optica (Devic betegség)

 • az Oxfordi Egytemmel és a PTE Immunológiai és Biotechnológiai Intézetével kollaborációban a hazai és régionális anti-AQP4 ellenanyagmeghatározás módszerének beállításán dolgozunk, transzgén AQP4-et expresszáló sejtvonalak létrehozásával
 • a müncheni Technische Universität-tel kollaborációban az anti-AQP4 ellenanyagok in vitro hatását vizsgáljuk transzgén AQP4-et expresszáló asztrocyta sejtvonalakon
 • a Stanford Egyetemmel kollaborációban array alkalmazásával a központi idegrendszeri ellenanyagválaszt vizsgáljuk

 

Myasthenia gravis (MG)

 • a Dél-pesti Jahn Ferenc Kórház Neurológiai Osztályával kollaborációban folyamatosan történik a myasthenia gravis szövet- és génbank fejlesztése
 • TDK hallagtók bevonásával genetikai asszociációs vizsgálatok történnek
 • a University of Southern California kollaborációban funkcionális genomikai vizsgálatok zajlanak